ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระร่วมกิจกรรม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


           เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ มอบหมายให้นางอรนุช  วิริยพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเวียงสระร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕ พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน  


เอกสารแนบ