ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดกิจกรรม “วันรพี “ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


           เมื่อวันจันทร์ที่  ๗ สิงหาคม   ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดเวียงสระจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยนายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้แทนหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ