ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐


        เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ มอบหมายให้นางสาวผาณิต  เจียรพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเวียงสระร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


เอกสารแนบ