ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะฯ ตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดเวียงสระ ให้การต้อนรับนายจรัญ  เนาวพนานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  และคณะฯ  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ  ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


เอกสารแนบ