ศาลจังหวัดเวียงสระ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันอังคารที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๙  นาฬิกา  นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส  มหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕  พรรษา   โดยมี นายกฤตย์  ใจคง  ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายและการยุติข้อพิพาทด้วยการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน  ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)