หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.2295/60
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ กก เวลา 13.30 น.
ผบ.2370/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ กก เวลา 10
ผบ.2376/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ กก เวลา 9.00 น.
ผบ.2500/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
ผบ.2693/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2804/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2805/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2806/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2807/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2808/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2809/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2810/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2811/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2812/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2884/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2885/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.2886/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
พ.116/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2523/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2971/60
นัดพร้อมสืบพยานส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.420/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.424/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.460/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.464/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.580/57
สอบถาม
เวลา 9.00 น.