หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ผบ.2903/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2904/60
นัดฟังผลฯไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2926/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.402/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.403/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.404/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.405/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.406/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.407/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.408/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.409/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.413/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.428/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.474/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.475/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.102/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1062/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1071/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1077/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1078/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1271/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1715/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1910/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2101/60
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2368/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2525/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3081/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.332/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.554/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.813/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.870/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.