หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 105
ผบ.102/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.103/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.104/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.105/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.106/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.107/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.108/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.109/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
ผบ.110/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.111/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.112/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.113/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.114/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.115/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.116/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.117/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.118/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.119/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.120/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.121/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
ผบ.185/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.187/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.228/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.229/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.230/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.234/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.235/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.236/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.237/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.238/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.239/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2698/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.277/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.2970/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.2991/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.300/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 10
ผบ.3002/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.419/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.441/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.442/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.443/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.444/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.445/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.455/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.474/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.475/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.504/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.524/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.545/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
ผบ.546/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.547/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.663/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.714/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.74/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.751/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.76/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
ผบ.778/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.794/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.795/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.797/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.814/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.815/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.821/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.822/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.84/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.85/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
ผบ.86/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.87/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.00 น.
ผบ.92/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.108/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.109/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.111/61
ชี้สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.112/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.113/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.125/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.148/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.151/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.161/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.26/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
พ.326/60
ไกล่เกลี่ยถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.51/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.52/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ม.3/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1037/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1084/61
ไต่สวน 1002
เวลา 9.00 น.
อ.1231/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.1366/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1368/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1372/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1382/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1385/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1396/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1403/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1477/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1680/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.212/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ.232/59
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.3154/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.3299/60
นัดพร้อมเพือสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.351/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.41/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.55/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.754/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.823/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.