ศาลจังหวัดเวียงสระ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

เมื่อวันอังคารที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระมอบหมายให้นายกฤตย์  ใจคง ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเวียงสระร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ.2198/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2199/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2201/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1308/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3301/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1308/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1420/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1703/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1873/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2090/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2418/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2426/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2511/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2545/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2764/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2845/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2858/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3099/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.396/60
นัดสืบพยานส่วนแพ่ง/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.982/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1648/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1974/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2232/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.109/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.473/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)